Hörn hör

Hörn hör

I hörnet hör man mer, ljudet studsar, rundgång på riktigt. Vargen väntar vid hörnet.